Belangrijke veranderingen voor bedrijfswagens vanaf 1 juli 2023. Wat je zeker moet weten!

Het jaar 2023 is een belangrijk kantelpunt waarin enkele maatregelen die de federale overheid heeft genomen concreet worden om het bedrijfswagenpark te vergroenen. Dit met zowel een impact op de bestuurders als bedrijven die ze aanbieden of mensen die een wagen beroepsmatig nodig hebben (zelfstandigen).

Wat is belangrijk om te weten rond de nieuwe fiscaliteit vanaf juli 2023? Lees hieronder verder!

nieuwe fiscaliteit vanaf 1 juli

Vóór 1 juli 2023

Bij een bestelling van een wagen vóór 1 juli 2023 wijzigt er fundamenteel niets. De huidige fiscale aftrekbaarheid, zijnde de maxima aftrekbaarheid van 100% en minima (50% of 40% voor voertuigen met een CO2-uitstoot > dan 200 g/km) blijft van toepassing zolang het voertuig op dezelfde (rechts)persoon ingeschreven staat.

1 juli 2023 fiscaliteit bedrijfswagens

Vanaf 1 juli 2023

Bestel je een bedrijfswagen na 30 juni 2023, dan gelden er nieuwe regels. Voor niet-emissievrije auto’s (diesel, benzine, hybride, plug-in hybride, aardgas, lpg) daalt de maximale aftrekbaarheid jaarlijkse progressief (de zogenaamde uitdoofregeling) naar 75 procent in 2025, naar 50 procent in 2026, naar 25 procent in 2027 en naar 0 procent vanaf 2028. (in de fiscale aangifte van 2029). Het gaat ook om alle verbonden kosten, zoals onderhoud of brandstof. Dat stimuleert bedrijven om voortaan elektrische auto’s aan te bieden, al zal ook de aftrekbaarheid van deze wagens dalen tot 67,3 procent in 2031.   

Plug-in hybride wagen

Plug-in hybride wagen

Daarnaast, voor wie een plug-in hybride wagen wenst te bestellen, dan kan dat vóór 1 juli 2023 zonder aan fiscale voordelen in te boeten, maar wie deze besteld heeft na 1 januari 2023, kan de brandstofkosten nog maar voor de helft aftrekken. De laadstroom blijft voor alle duidelijkheid wel degelijk voor 100 procent aftrekbaar. 

datum fiscaliteit bedrijfswagens

Welke datum is bepalend voor toepassing van deze regels?

De overheid kijkt voor het ingaan van de nieuwe regels altijd naar de besteldatum en dus niet naar de leverings- of inschrijvingsdatum. Bij leasing of renting is het de datum waarop het contract wordt getekend dat bepalend is. Het volstaat dan ook dat de bestelbon voor de aankoop of het leasecontract ten laatste op 30 juni 2023 ondertekend is om van de huidige regels te blijven genieten. Het is echter aan te raden niet te wachten tot de laatste dag van juni om een bestelling te plaatsen.